Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Symbiont rendszer felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A szabályzat célja, hogy rögzítse az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. Általános rendelkezések

Az adatkezelő neve elérhetősége

Cégnév: Gemstone Media (továbbiakban Üzemeltető)
Székhely: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39.
Adószám: 23689523-1-05
Cégjegyzékszám: 05-09-022994
E-mail cím: symbiont@symbiont.hu

Az Üzemeltető mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Üzemeltető adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://app.symbiont.hu címen.

Az Üzemeltető. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználóit.

Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. Symbiont modulok

A symbiont modulok, weboldalba integrálható külső internetes modulok, melyek segítségvel különböző szolgáltatásokat vehet igénybe az adott weboldal látogatója. A beépülő modulok a weboldal szerves részekélnt jelnnek meg, de a programok minden esetbenm függetlenül az adott weboldaltól a symbiont szerverén futnak.

2.1. Symbiont termékinformációs modul

A Symbiont termékinformációs modul, egy webáruházba integrálható beépülő modul, melynek feladata, hogy termék információval (termék leírás, kép, termék tuljadonságok, cikkek, tesztek, és felhasználói vélemények) szolgálja ki a partner webáruházat.

A Symbiont modul – függetlenül a webáruháztól – az Üzemeletető szerverén fut. A felhasználó számítógépe a Symbiont szerveréről tölti le a termék információs adatokat.

A Symbiont termékinformációs rendszer nem gyűjt és nem tárol a webáruház felhasználójáról adatokat.

Termék értékelés

Amennyiben a webáruház felhasználója úgy határoz, a véleményt, értékelést adhat le a termékekre vonatkozóan. A megadott adatok, és termék értékelések a Symbiont szerverén kerülnek eltárolásra.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk véleményként megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. név, elérhetőség) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Az adatkezelés célja: a felhasználók értékeléseinek nyilvánosságra hozatala, dokumentálása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: termék azonosítója, dátum, időpont, a számszerű értékelés, a felhasználó neve (beceneve), a szöveges értékelés során megadott egyéb személyes adatok, valamint a felhasználó számítógépének IP címe.

Nyilvánosságra hozatal: dátum, a termék számszerű minősítése és a felhasználó beceneve, és a szöveges értékelés tartalma.

Az adatkezelés időtartama: 5év

A modul által használt sütik:

A symbiont termékinformációs rendszer cookiekat alkalmaz. A sütikről az adatvédelmi nyilatkozat 4. pontjában és alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, látogatói analitika készítése.

PHPSESSID: Munkamenet süti, az adott munkamenet azonosításra szolgál. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk elvártaknak megfelelő működését.

Nem tárol személyes adatokat vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

Harmadik féltől származó cookie: Google Analytics (_gat _ga _git)

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. Ennek érdekében a Google Analytics rendszere sütiket tárol el az eszközödön és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel az oldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a honlap-látogatási szokásokat kiértékelje, jelentéseket, statisztikákat állítson össze számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

2.2. Symbiont ügyfélszolgálati modul

A Symbiont ügyfélszolgálati modul, egy weboldalba integrálható online chat modul, mely segítségével a weboldal látogatója kommunikálni képes az oldal ügyfélszolgálatával.

A Symbiont modul – függetlenül a weboldaltól – az Üzemeletető szerverén fut.

A Symbiont ügyfélszolgálati modul, az ügyfélkapcsolat támogatása érdekében, anonim módon figyeli, és rögzíti a felhasználó tevékenységét a weboldalon. Ennek érdekében minden felhasználót egy egyedi azonosítóval lát el. Ez az azonosító közvetlenül nem köthető személyes adatokhoz, és nem alkalmas a felhasználó személyének azonosításra. Az azonosító kizárólag az adott webáruházban történő látogatást azonosítja, nem alkalmas arra, hogy a felhasználót más weboldalakon nyomon kövesse.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy igénybe veszi az ügyfélszolgálati chat modult, (Chat indítása) a beszélgetéshez hozzárendelésre kerül a látogató azonosító, így a weboldal ügyfélszolgálati munkatársa hozzáfér a felhasználó eddigi oldalmegtekintéseihez. Az információ segítségivel könnyebben és gyorsabban tudj segítséget nyújtani az esetleges kérdésekben.

Az ügyfélszolgálati modul használatakor, (Chat indítása) a felhasználó által megadott adatok, és a rendszer által begyűjtött adatok továbbításra kerülnek az adott partner felé.

Az adatkezelés célja: A felhasználók egymástól való megkülönböztetése. a felhasználók tájékoztatása, segítségnyújtás az oldal használatában, terméktámogatás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: felhasználói azonosító, megtekintett oldalak címe, időpontja, a kezdeményezett beszélgetés időpontja, az üzenetek szövege, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok, valamint a felhasználó számítógépének IP címe.

Adatkezelés időtartama: 14nap

Az Üzemeltető, a tudomására jutott adatokat nem használja fel marketing céllal, nem elemzi a látogató mozgását az oldalon, és nem készít profilt a látogatóról.

A modul által használt sütik:

A symbiont ügyfélkapcsolati rendszer cookiekat alkalmaz. A sütikről az adatvédelmi nyilatkozat 4. pontjában és alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

PHPSESSID: Munkamenet süti, az adott munkamenet azonosításra szolgál. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk elvártaknak megfelelő működését.

Nem tárol személyes adatokat vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

symchat_SID: A süti feladata, hogy beazonosítsa a felhasználó látogatását. A sütit a partner weboldal helyezi el a böngészőben, így kizárólag az adott oldalon szolgál azonosítóként.

A süti élettartama, és adatkezelés időtartama: 30nap

3. Az Üzemeltető ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Üzemeltető a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. A sütikről (Cookie)

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használd a böngésző „Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el a böngésződnek megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/window...

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa...

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy a weboldal megnevezéssel van lehetőség.

5. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Üzemeltető számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, valamint a tárhely szolgáltató, az AB Plusz Bt. (2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.) szervertermében találhatók meg.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Üzemeltető. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgálató az adatkezelés során megőrzi